Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma etsii kokeiluja sosiaalisen kestävyyden teemassa. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. Haku on avoinna 4.10. saakka.

Tässä haussa kokeilujen ja pilottien teemoina voivat olla esimerkiksi osallisuus, yhteisöllisyys, uudet osallistumisen tavat, yhteiskehittäminen, eriarvoisuuden kaventaminen tai palveluiden saavutettavuus eri väestöryhmien kannalta. Hankkeiden odotetaan tuottavan uutta tietoa, palveluja tai toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää kaupunkien ja kuntien toimintaa tai lisätä asukkaiden hyvinvointia.

Kokeiluja ja pilotteja tuetaan valtionavustuksella. Avustuksen hakijana voi toimia kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunnan liitto tai näistä muodostuva konsortio. Tässä haussa tukea jaetaan yhteensä enintään 250 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää yksittäisen hankkeen kustannuksiin korkeintaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 30 000 euroa.

Rahoituksen lisäksi kokeiluille on luvassa sparrausta vaikuttavuudessa ja viestinnässä. Kokeiluja sparraavat Kokeilun paikan taustalta tutut Motivan kokeilemisen asiantuntijat.

Lisätietoa hausta